E.ON přerušení dodávky el. energie 14. 10. 2020, 7:30 – 15:00

doručené oznámení o přerušení dodávky el. energie  dne  14. 10 . 2020  ve Slavkově u Brna.

 

Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Slavkov u Brna14.10.2020 (zde)