E.ON – přerušení elektrické energie 9. 3. 2021

oznámení o přerušení dodávky el. energie  dne 09.03.2021  ve Slavkově u Brna od 7:30 do 15:00

Vypnutá oblast:
Osada č. o 19, 20 par. č. 3596/5, 3712, 3721/7

 

Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Slavkov u Brna. 01.02.2021 (zde)