EG.D – přerušení el. energie – 13.09.2021 – 8:00 – 12:00

oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.09.2021 ve Slavkově u Brna.

Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Slavkov Vodojem (č. 320085)
odběratelská trafostanice Velešovice Bioplyn (č. 702415)
část Holubic u Slavkov po železnici
(viz. mapa – odkaz níže – zde)

 

Oznámení bylo zveřejněno dnes na úřední desce MěÚ Slavkov u Brna (zde).