Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů- již od 1.1.2018