• 3.5.2018
  • 6:00
  • MŠ Zvídálek - Malinovského

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2018/2019 se bude konat  ve středu 2.května a ve čtvrtek 3.května 2018 od 6.30 do 12.00 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v průběhu měsíce dubna v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek www.ms-zvidalek.cz. Ve dnech zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy. Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete na webových stránkách MŠ.

K zápisu přineste

  • vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání
    s potvrzením od lékaře,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce,
  • rodný list dítěte.Po dohodě s matrikářkou MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo na matrice.

Mgr.Eva Jurásková
ředitelka MŠ Zvídálek

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }