Fasáda radnice získá svou původní tvář

Až na původní zdivo stavebníci v těchto dnech odstraňují omítku nejstaršího domu na Palackého náměstí, renesanční radnice. Město totiž získalo dotaci ze státního fondu na regeneraci památkových zón, aby mohlo opravit poničenou fasádu i vzácné kamenné prvky této památky.

Práce probíhají i na sousední mladší budově č. 64. V současné době ještě není zcela jasné, jakou přesnou barvu fasáda získá, protože probíhá detailní průzkum původních omítek.

Kromě „staronové“ tváře získají oba domy i nová okna. Zatímco na mladší budově budou vyměněna kompletně a ve vhodnějším provedení, na starší památce boudou pod dozorem památkářů repasována.  Stavební firma se musí vypořádat i s prasklinami, které v minulosti vznikly po opravě krovů a střechy.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/10/fasada2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/04/radnice-Palackého-náměstí-2.jpg

Na práce byli najati také sochaři. Ti mají za úkol dát původní vzhled nejen kamenným prvkům a poničeným vázám, ale zejména kamennému městskému znaku umístěnému nad vchodovými dveřmi. Ten byl na dům umístěn v roce postavení radnice, tedy 1581. Jedná se o nejstarší dochovaný městský znak v českých zemích udělený králem Václavem IV.

Investice do renovace fasád dosahuje téměř čtyř milionů korun. Dotace z ministerstva kultury pokryje téměř polovinu.

Stavební ruch je nejen venku, ale i vevnitř. V přízemí domu č. 64 se vyměňuje zastaralá elektroinstalace, a proto je část kanceláří jako například podatelna a pokladna přestěhována do prostor SC Bonaparte.

Radnice byla postavena v renesančním slohu, má však gotické jádro a je prakticky nejstarší stavbou ve Slavkově u Brna. Byla vybudována již v roce 1592 za Alexandra Bradavičky – staršího purkmistra. Dnes tuto skutečnost připomíná pamětní deska umístěná na fasádě budovy.  V 19. Století se v přízemí budovy nacházela nálevna, byt hostinského, policejní strážnice a šatlava. V I. Poschodí zasedalo obecní zastupitelstvo. Byla zde umístěna také obecní pokladna a archiv. V období I. Republiky pak rovněž nově vzniklé muzeum.