Fasády radnice září původními barvami

Jedny z nejstarších budov ve Slavkově u Brna, renesanční radnice na Palackého náměstí a sousední budova městského úřadu září novotou.

Město je opravilo za pomoci peněz z Ministerstva kultury určených na regeneraci městských památkových zón. Po důkladném průzkumu nakonec obě budovy získaly podobnou barvu fasád jako byli Slavkované zvyklí před jejich rekonstrukcí – renesanční radnice je bílá a sousední budova 65 má nádech šedozelené. Na obou budovách pak kameníci opravili i původní kamenné prvky.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/radnice-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/radnice-1.jpg

Kromě „staronové“ tváře získaly oba domy i nová okna. Zatímco na budově č. 65 jsou vyměněné kompletně a ve vhodnějším provedení, na sousední radnici je odborná firma pod dohledem památkářů opravila a natřela nátěrem.  Stavební firma se také musela vypořádat i s prasklinami, které v minulosti vznikly po opravě krovů a střechy.

Radnice byla postavena v renesančním slohu, má však gotické jádro a je prakticky nejstarší stavbou ve Slavkově u Brna. Byla vybudována již v roce 1592 za Alexandra Bradavičky – staršího purkmistra. Dnes tuto skutečnost připomíná pamětní deska umístěná na fasádě budovy.  V 19. století se v přízemí budovy nacházela nálevna, byt hostinského, policejní strážnice a šatlava. V prvním poschodí zasedalo obecní zastupitelstvo. Byla zde umístěna také obecní pokladna a archiv. V období první republiky pak rovněž nově vzniklé muzeum. Budově vévodí také městský znak, který je nejstarším dochovaným městským znakem v českých zemích udělený králem Václavem IV v roce 1416.