V pondělí 19. dubna 2021 obnovuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj provoz svého pracoviště ve Slavkově u Brna, které bylo uzavřené po dobu nouzového stavu. Vrací se do tzv. režimu 2+2. Pracoviště bude znovu otevřeno jako před nouzovým stavem, tedy v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin.

Do prostor pracovišť bude umožněn veřejnosti vstup pouze s respirátorem či jinou odpovídající ochranou dýchacích cest, osoby budou povinny dodržovat vyznačené rozestupy a hygienická opatření v daném místě.

I přes obnovení provozu těchto pracovišť byla veřejnost, zejména z důvodu zamezení srocování většího množství osob, vyzvána, aby i nadále v maximální možné míře využívala prostředky dálkové komunikace se správcem daně.

Na finančních úřadech s omezeným provozem je zachovaná činnost podatelny, vydávání tiskopisů a poskytování informací, vydávání potvrzení o bezdlužnosti, nahlížení do spisu a přidělování autentizačních údajů k elektronické evidenci tržeb (EET) nebo k placení správních poplatků a vymáhaných nedoplatků prostřednictvím platební karty.

Kompletní výčet činností naleznete na následujícím odkazu:

Výčet činností jako garantovaný rozsah služeb poskytovaných občanům územním pracovištěm v optimalizovaném režimu

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }