Finanční úřad se už definitivně stěhuje do Vyškova. Pracovníci budou k dispozici v pondělí a středu

25. května přechází Územní pracoviště ve Slavkově u Brna plně do tzv. režimu 2+2, tedy bude otevřeno vždy v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin.

Spolu s pracovišti v Bučovicích, Moravském Krumlově a Mikulově přesto slavkovské pracoviště do optimalizovaného režimu již v lednu tohoto roku, ale až k 25. květnu dojde k fyzickému přestěhování stávajících útvarů a zaměstnanců do okresního pracoviště ve Vyškově, slavkovské pracoviště tak plně přejde do tzv. režimu 2+2 – rozsah garantovaných služeb na tomto pracovišti naleznete zde.

Do prostor pracoviště bude umožněn vstup pouze s rouškou, respirátorem či jinou ochranou dýchacích cest, osoby jsou povinny dodržovat vyznačené rozestupy a hygienická opatření v daném místě.

Úřad také upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, že na tomto pracovišti není daňová pokladna, nelze zde tedy uhradit tuto daň ani po předložení obdržené daňové složenky. Daň lze uhradit bezhotovostně na číslo účtu 7755-77628621/0710 dle pokynů na složence anebo zdarma na každé pobočce České pošty.