Setkání s občany 4. 12. 2017

XI. setkání s občany města

Dne 4.12.2017 se uskutečnilo XI. setkání s občany města Slavkov u Brna. Hned v úvodu vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová uvedla houslový soubor žáků 4. ročníku ZUŠ Slavkov u Brna (Veronika Jandlová, Kristýna Kousalová, Kateřina Gajdová, Adam Dvořák) pod vedením paní učitelky Veroniky Holíkové. Žáci zahrály skladby G. F. Handela Air in D a J. J. Moureta  Rondo.

V rámci diskuze se zástupci města pan starosta Michal Boudný přivítal občany města a informoval je o uskutečněných akcích města v tomto roce a seznámil je s plány do budoucna. Občané se dotazovali na projekt nákupního centra v budoucnu ve městě, zajímali je ořezy a náhradní výsadba stromů ve městě,  rekonstrukce a opravy ve městě (sportovní stadion, ZŠ Tyršova, náměstí, rekonstrukce domu Bonaparte…), dopravní situace ve městě (nevyhovující přechody, chodník před poliklinikou, osvětlování přechodů apod.), kvalita pitné vody ve městě, také zazněly dotazy na zajištění dopravy pro seniory a další zajímavá témata. Po diskuzi vystoupila vedoucí poradny Sdružení obrany spotřebitelů ve Vyškově Mgr. Marie Turková s přednáškou na téma „Ochrana spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami“, ve které upozornila na nejčastější úskalí nepoctivých obchodníků. Dalším bodem programu byla prezentace sociálních služeb působících ve městě. Zástupci oblastní charity Hodonín, Centra denních služeb paní Bc. Eva Vávrová a vedoucí Charitní pečovatelské služby paní Mgr. Alena Kožíková představila jednotlivé sociální služby, které využívají občané města a okolí. Vedoucí Charitní ošetřovatelské služby paní Sylva Barnetová představila domácí hospicovou péči. Na závěr setkání paní Ivana Mifková, Dis., sociální pracovnice a kurátorka pro dospělé představila činnost Odboru sociálních věcí MěÚ ve Slavkově u Brna. Setkání bylo zakončeno přáním zástupců města hezkých Vánoc a všeho dobrého v novém roce.

Za organizátory věříme, že setkání se vydařilo a těšíme se znovu za rok.