SLAVKOVce – pořadatel letošního 10. setkání Slavkovů

Nejvzdálenější – přibližně 500 km na východ od Slavkova u Brna.

Nejníže položená – jen kolem sta metrů nad mořem.

Nejrovinatější ze všech Slavkovů – ani mírné návrší tu nenajdete.

To je obec SLAVKOVCE na východním Slovensku, která za příznivého počasí ve dnech 8. až 10. září uspořádala při příležitosti oslav 715. výročí první písemné zmínky o obci jubilejní 10. mezinárodní setkání obcí a měst s názvem Slavkov. Obec s přibližně 650 obyvateli tuto akci spojila se setkáním rodáků. Těch včetně rodinných příslušníků a přátel přijelo na dvě stě.

Slavkovce patří do Košického kraje, do zemplínské oblasti. Jejich okresní město Michalovce má dlouholeté partnerské vztahy s naším okresním městem Vyškov. V návaznosti na různé majitele měla obec několik názvů – Zalowka, Zalogh, Zalouch, Szalók, Slavkovce. V rovinaté obci se obyvatelé dříve živili převážně zemědělstvím, a proto má obec ve znaku pastýře se čtyřmi ovečkami. V katastru Slavkovců se nachází „Slavkovské slanisko“ s rostlinnou vegetací slanické stepi s výskytem zvláštních druhů rostlin, které bylo v roce 1982 vyhlášeno přírodní rezervací. Na okraji katastru obce jsou vybudovány velké kruhovité stavby, obří strategické zásobníky ropy pro Slovensko.

Předškolní děti chodí do místní školky (více než polovina z nich jsou nyní romské děti), školáci dojíždějí do školy ve spádové obci. Občané mohou nakoupit základní potřeby v místním obchodě. Je zpracovaný projekt na výstavbu kachní farmy a jatek, ale realizace tohoto projektu za účasti čínského investora vázne a není jisté, zda se uskuteční.

Ve Slavkovcích se nacházejí dvě zcela odlišné církevní stavby. Kostel kelvinské Reformované křesťanské církve má počátky ve druhé polovině 17. století. V roce 1792 však postihl Slavkovce velký požár, který zničil většinu obce včetně tehdejšího kostela. Za pět let byl postaven nový, ale na nekvalitních základech. Dnešní podoba chrámu vychází z třetí stavby kostela z roku 1856, rozšířeného a zmodernizovaného v roce 2004. Interiér je v duchu reformace velmi strohý. V tomto chrámu se konala v neděli slavnostní bohoslužba pro členy sboru a účastníky setkání Slavkovů. Po ní bylo připraveno vedle kostela pohoštění a vystoupení beatové kapely hrající moderní náboženské písně.

Zcela odlišný je kostel Nejsvětější Trojice řeckokatolické církve, který má výrazně modrý interiér s velmi bohatou výmalbou a výzdobou dokončovanou postupně v několika posledních letech.

Ve Slavkovcích se v roce 1854 narodil Ignác Roškovič, v té době nejvýznamnější východoslovenský malíř církevních obrazů a nástěnných maleb a ilustrátor knih, který však od svých třiceti let trvale žil a tvořil v Budapešti.

V roce 2007 obec zrestaurovala dům lidových tradicí nazvaném po předchozím vlastníkovi „Mindžakova chiža“. Jde o selské stavení s typickou výbavou rolnické rodiny. Ve dvoře a zahradě tohoto objektu se v sobotu odpoledne a večer konal bohatý kulturní program pro účastníky setkání, občany a rodáky. Zúčastněné Slavkovy tam ve svých stáncích propagovaly svoje obce a nabízely místní speciality.

Protože ve Slavkovcích není k dispozici ubytovací zařízení, byli členové delegací ubytováni u Zemplínské Šíravy. Po páteční odpolední hodinové projížďce lodí po tomto „východoslovenském moři“ se členové delegací přesunuli na vinianský (též michalovský) hrad, resp. zříceninu, na níž již několik let probíhají záchranné a restaurátorské práce s cílem stabilizovat tento objekt a zatraktivnit ho pro návštěvníky. Z hradu, jehož výstavba je datována na začátek 14. století, je možné z kopce 330 m n.m. zhlédnout nejen Zemplínskou Šíravu, ale i siluetu nedalekého ukrajinského Užhorodu a pohraniční oblasti Maďarska. Večerní posezení v hradním paláci bylo pro všechny určitě příjemným zážitkem. Stejně jako následujícího večera posezení v jídelně mateřské školky při cimbálové hudbě CIFRA s výukou čardášů pod vedením tanečníků souboru Vranovčan Petra Vajdy a jeho manželky.

Letošního vydařeného setkání se z jedenácti Slavkovů nezúčastnila delegace z polského Slawkowa, neboť o stejném víkendu se u nich konala nějaká vlastní městská akce.

V příštím roce se setkání uskuteční ve Slavkově u Uherského Hradiště. V obci, která letos v létě zvítězila v soutěži Vesnice roku 2017 Zlínského kraje a jen den před odjezdem na setkání Slavkovů se představila celostátní hodnotitelské komisi. V polovině září získala ze 13 finalistů v letošní celostátní soutěži hezké třetí místo.

Ladislav Jedlička