Slavnostní ocenění vyškovských policistů

V pondělí 11. prosince se v Historickém sále zámku Slavkov u Brna uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Policie ČR.

Tři desítky vyškovských policistů převzaly z rukou ředitele jihomoravské policie
plk. Ing. Leoše Tržila medaile policejního prezidenta za věrnost po více než deseti a po více než dvaceti letech služby. Další policisty pak ocenil krajský ředitel medailemi a Plaketou  Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. V rámci slavnostního programu již tradičně vedoucí územního odboru plk. Petr Buček poděkoval vybraným policistům a občanskému zaměstnanci za jejich iniciativu a velmi dobré služební výsledky v uplynulém roce. Rovněž oba policejní důstojníci poděkovali zástupcům státní správy i samosprávy.

K pozvaným hostům patřili starostové některých měst a obcí, vedoucí vyškovského státního zastupitelství i ředitel vyškovského územního odboru HZS Jmk. Pozváni přijal i zástupce klubu veteránů Policie ČR.

Velké poděkování pak patří vedení a zaměstnancům slavkovského zámku za poskytnutí překrásných prostorů a rovněž tamní Integrované střední škole, která se profesionálně zhostila druhé části ceremoniálu.

por. Mgr. Alice Musilová