Tříkrálový koncert 2019 – Rybova mše vánoční

Rybova mše vánoční přilákala stovky posluchačů

Šedesátičlenný pěvecký sbor a mikulovský komorní orchestr ukončil vánoční čas ve Slavkově. V neděli 6. ledna v Chrámu Vzkříšení Páně zazněla tradiční Rybova Česká mše vánoční a další slavnostní díla. Program se uskutečnil v podání komorního orchestru Collegium magistrorum Mikulov, Pěveckého sdružení Vítězslava Nováka Znojmo a Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka z Moravského Krumlova. Koncert se odehrál pod taktovkou švýcarského dirigenta Sébastiena Bagnouda, na varhany doprovázela Kateřina Málková. Kromě vánoční mše zazněla také Mannheimská symfonie od Jana Václava Stamice a Koncert pro trubku a orchestr Giuseppe Torelliho.

Koncert duchovní hudby pořádalo město Slavkov u Brna spolu se slavkovskou farností. „Děkuji všem, kteří se na tomto mimořádném odpoledni podíleli. Mám velkou radost, že úsilí hudebníků i pořadatelů bylo oceněno nadstandardní návštěvností a zaslouženým potleskem,“ uvedla místostarostka města Marie Jedličková.