Harmonogram svozu komunálního odpadu o svátcích

52. týden

Pondělí 24. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Úterý 25. 12. 2018 – nebudou probíhat vývozy odpadu

Středa 26. 12. 2018 budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12. 2018

Čtvrtek 27. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 26. 12 .2018

Pátek 28. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 27. 12. 2018

Sobota 29. 12. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu z 28. 12. 2018

1. týden

Pondělí 31. 1. 2018 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Úterý 1. 1. 2019 – nebudou probíhat vývozy odpadu

Středa 2. 1. 2019 budou probíhat vývozy odpadu z 1. 1. 2019

Čtvrtek 3. 1. 2019 budou probíhat vývozy odpadu z 2. 1. 2019

Pátek 4. 1. 2019 budou probíhat vývozy odpadu z 3. 1. 2019

Sobota 5. 1. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu z 4. 1. 2019

Sběrné dvory budou 24. 12. 2018, 25. 12. 2018, 26. 12. 2018, 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 pro veřejnost uzavřeny. Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat v následujících dnech.

Sběrné dvory budou otevřeny 22. 12. 2018, 27. 12. 2018, 28. 12. 2018 a 29. 12. 2018.

Více informací je možné získat na webových stránkách RESPONO.

RESPONO, a.s.