Heršpice – platný územní plán

Změna č. 1 ÚP Heršpice

Zastupitelstvo obce Heršpice vydalo Změnu č.1 dne 20.8.2012 s nabytím účinnosti 5. 9. 2012

ÚP Heršpice

Zastupitelstvo obce Heršpice vydalo ÚP dne 17.12.2008 s nabytím účinnosti 3. 1. 2009