Hlasujte pro slavkovské památky v krajské soutěži!

Slavkov má dvě želízka v soutěži O Nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Mezi 45 historických monumentů se probojoval zrekonstruovaný čínský altán ve spodní části parku a také postupná renovace barokních soch. Pomozte nám zviditelnit naše skvosty a hlasujte prostřednictvím SMS. Čas máte do 31. března. Děkujeme!

Hlasovací soutěž pořádá Jihomoravský kraj. Kompletní seznam a popis památek naleznete na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz

 

Jaké památce ve Slavkově u Brna můžete poslat svůj hlas?

 

Čínský altán

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/03/ALTAN-PRED.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-8.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-10.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/05/altan-9.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/12/altán_finální-varianta.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/altan.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/altan2.jpg

Charakteristika památky: Altán byl postaven v jižní části zámecké zahradě v poslední čtvrtině 18. století, kdy byla v roce 1774 současně s dokončenou stavební úpravou zámecké budovy nově upravena i zahrada. Altán je výjimečnou stavbou, obdobná stavba ze dřeva není v České republice zachována.

Památková obnova v roce 2020: Stavebně-technickým průzkumem altánu bylo zjištěno značné poškození původních i dodatečně vkládaných dřevěných prvků. Pro jejich havarijní stav nebylo možné původní prvky altánu zachovat. Čínský altán je konstrukčně jednoduchou stavbou. Nosnou konstrukci tvoří osm dubových sloupků pětiúhelníkového profilu s tesanými polodrážkami na vnějším líci, do polodrážek jsou vloženy masivní jedlové fošny tvořící stěny objektu. Ve vrcholu altánu je lucerna zastřešená osmiúhelníkovou stříškou. Zastřešení a vytvarování hvězdicových říms bylo provedeno podle dobových fotografií a ověřeno na maketě. Krytina je skládaná z měděných šablon. Dřevěné prvky včetně lucerny jsou povrchově upraveny hoblováním a opatřeny povrchovým nátěrem na bázi lněného oleje.

Zhodnocení: Podkladem pro obnovu altánu byly dochované historické konstrukční prvky, dobové fotografie a archivní materiály. Při realizaci byly uplatněny znalosti dobových řemeslných postupů a konstrukčních principů. Důraz byl kladen na vysokou řemeslnou úroveň zpracování, použity byly celodřevěné tesařské spoje. Výsledkem těchto postupů je zdařilá tvarová replika historického altánu.

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 37 na telefonní číslo: 736 301 599

[lsvr_separator type=“default“ margin_top=“medium“ margin_bottom=“medium“]

Restaurátorská obnova soch v zámeckém parku


Charakteristika památky: 
Výjimečně hodnotný konvolut sochařské výzdoby v zámeckém parku z let 1700—1704 vytvořil Giovanni Giuliani se svou vídeňskou dílnou, podstavce soch navrhl Domenico Martinelli. Některá díla jsou i od Ignáce Lengelachera. Jedná se o více než čtyři desítky soch a dvě rozměrná sousoší představující postavy z antické mytologie.

Památková obnova v roce 2020: Předmětem III. etapy náročných restaurátorských prací bylo 9 sochařských děl. Na základě kvalitního restaurátorského průzkumu celého souboru, mnoha expertíz a doplňkových zkoušek a především zkušeností z předchozích realizací dvou etap, došlo k realizaci kompletního restaurování. Práce obnášely lokální předzpevnění kamene, sanaci biologického napadení a odstranění dožilých a esteticky nevhodných vysprávek. Následovalo zpevnění trhlin pomocí injektáže a nahrazení zkorodovaných armatur novými nerezovými prvky. Lokálně došlo k doplnění modelace částí figur i některých atributů na základě dochovaných podkladů. Na závěr byl povrch kamene opatřen vápenným šlemem, který byl „vmasírován“ do otevřeného povrchu kamene. Restaurátorské práce prováděli Josef Červinka, Aleš Hvízdal, Daniel Hvězda a Dana Macounová.

Zhodnocení: Podstatné zvýšení prezentační hodnoty barokních sochařských děl je výsledkem příkladné obnovy. Ke každé skulptuře bylo při restaurování přistupováno individuálně s maximálním respektem k originálu. Práce soustředěné především na stabilizaci hodnotných děl a pozastavení degradačních procesů byly provedeny na profesionální úrovni s uplatněním moderních metod současné praxe restaurování.

 

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 38 na telefonní číslo: 736 301 599

 

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu pouze jednou.

Autorem textů k památkám je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně.