Hledáme členy volebních komisí

Hledáme členy volebních komisí pro krajské a senátní volby konané v termínech:

2. až 3. října 2020

případné druhé kolo senátních 9. až 10. října 2020

Podmínky pro členství ve volební komisi:

  • Člen volební komise musí být v České republice přihlášen k trvalému pobytu, příslušníkům jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt.
  • plnoletost
  • u člena volební komise nesmí nastat překážka výkonu volebního práva (např. výkon trestu odnětí svobody či omezení svéprávnosti).
  • Člen komise nesmí být zároveň kandidátem, a to ani ve volbách krajských, ani v senátních.

odměna

Člen volební komise má za oba dny dohromady nárok na odměnu 1800 Kč, losovaný předseda komise dostane 2200 Kč a místopředseda 2100 Kč. Současně konané senátní volby odměnu navyšují o dalších 400 Kč a v případě konání jejich druhého kola ještě o 1000 Kč předsedovi a místopředsedovi a o 700 Kč ostatním členům komise. Dále se odměna pro tyto volby navyšuje o 500 Kč podle nového zákona o zvláštních způsobech hlasování. Celkem tedy (při druhém kole senátních voleb) předseda 4.100 Kč, místopředseda 4.000 Kč a člen 3.400 Kč.

Přihlášky zasílejte na e-mail: tajemnik@slavkov.cz nebo telefonicky 544 121 119

Termín pro zaslání přihlášky: středa 9. září 2020, 12.00