Hostěrádky-Rešov – platný územní plán

Úplné znění ÚP Hostěrádky-Rešov po Změně č. 2

s nabytím účinnosti 14.7.2023

Změna č. 2 ÚP Hostěrádky-Rešov

Zastupitelstvo obce Hostěrádky-Rešov vydalo Změnu č.2 dne 28.6.2023 s nabytím účinnosti 14.7.2023

Úplné znění ÚP Hostěrádky-Rešov po Změně č. 1

s nabytím účinnosti 3.1.2020

Změna č. 1 ÚP Hostěrádky-Rešov

Zastupitelstvo obce Hostěrádky-Rešov vydalo Změnu č.1 dne 18.12.2019 s nabytím účinnosti 3.1.2020

ÚP Hostěrádky-Rešov

Zastupitelstvo obce Hostěrádky-Rešov vydalo ÚP dne 15.12.2012 s nabytím účinnosti 1.1.2013