Hrušky – platný územní plán

Úplné znění ÚP Hrušky po Změně č. 1

s nabytím účinnosti 9.10.2021

Změna č. 1 ÚP Hrušky

Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo Změnu č.1 dne 20.9.2021 s nabytím účinnosti 9.10.2021

ÚP Hrušky

Zastupitelstvo obce Hrušky vydalo ÚP dne 10.12.2018 s nabytím účinnosti 3.1.2019