Husova č. 63 – ruina nebo architektonický skvost?


V únoru letošního roku přišlo na radnici z Ministerstva kultury vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení měšťanského domu č.p. Husova 63 ve Slavkově u Brna za kulturní památku. Jedná se o dům vedle budovy radnice – naproti Zámecké lékárny. Město má s odkazem na zákon číslo 20/1987 Sb. O státní památkové péči povinnost dům chránit před poškozením, zničením. Toto řízení bylo zahájeno na podnět slavkovského občana. Nic méně většina lidí považuje tento dům za ruinu hyzdící město a nebezpečnou svému okolí.

 

V letošním roce vyčlenilo město v rozpočtu částku ve výši několika milionů korun na demolici tohoto domu s následným statickým zajištěním sousední rohové renesanční budovy radnice. Demolice počítala se zachováním sklepů s původními gotickými klenbami. Na základě výše uvedeného řízení je však demolice pozastavena.

V roce 2015 stavební úřad vydal výzvu k okamžitému vymezení prostoru v okolí objektu tak, aby nedošlo v případě pádu omítky či části střešní konstrukce k poškození zdraví osob….. Ve výzvě stavební úřad reagoval na závažné statické závady zjištěné během kontrolní prohlídky: do objektu zatéká, střešní konstrukce je napadena hnilobou, stropní konstrukce vykazuje v důsledku provlhnutí destrukce (průhyby, trhliny, odpadává omítka). Odvod z dešťových žlabů a svodů není žádný, balkon objektu je zcela rozpadlý, obvodové zdivo je provlhlé do výšky 2 m. Objekt je evidentně „potrhán“ tzn. staticky narušen. Na zdivu jsou viditelné trhliny.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/husova-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/husova-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/husova-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/husova-4.jpg

V roce 2016 byl proveden společností PROXIMA stavební průzkum, z něhož vyplývá, že objekt je výrazně porušen nerovnoměrným prosedáním základových spár a jeho nízkou tuhostí prakticky ve všech směrech. Poruchy objektu se na něm projevují, dle průzkumů, již po velmi dlouhou dobu a byly mnohokrát zapravovány, v konstrukci objektu byly v minulosti činěny i pokusy o zvýšení jeho tuhosti, nicméně neúspěšně. Hmota objektu pak působí nepříznivě prosedáním na sousední budovu Městského úřadu (objekt radnice č.p. 64 – kulturní památky)

11. srpna 2017 proběhla obhlídka objektu pracovníkem Ministerstva kultury. Dle jeho předběžného názoru se jedná o barokní měšťanský dům, objekt významné kulturní hodnoty, který by bylo vhodno zachovat.

[lsvr_counter counter_number=“  Nutno říct, že při obhlídce domu jsme zažívali chvíle strachu při každém zapraskání – co a odkud se na nás zřítí, zejména na půdě domu při pohledu na porušené vazníky střechy.“]

Nutno říct, že při obhlídce domu jsme zažívali chvíle strachu při každém zapraskání – co a odkud se na nás zřítí, zejména na půdě domu při pohledu na porušené vazníky střechy. Na druhou stranu je třeba přiznat, že dům má své kouzlo a zvláštní atmosféru. Jeho dispozice je původní a snadno si lze představíte, jak se tam v dávných dobách žilo.

V září tohoto roku by měla na ministerstvu zasednout komise, která rozhodne o budoucnosti domu – zda bude či nebude prohlášen kulturní památkou. Do té doby má radnice svázané ruky. Mnohé děsí představa, že bude nutno objekt zachovat a celý v původní podobě opravit. Kolik by to stálo a k čemu by mohl dům po rekonstrukci sloužit – to mohou být otázky příštích měsíců a roků.

 

Ing. Marie Jedličková, místostarostka města