INFORMACE O MĚRNÝCH CENÁCH 

INFORMACE O MĚRNÝCH CENÁCH  –  JAK PRO PODNIKATELE, TAK I PRO SPOTŘEBITELE.

POVINNOST OZNAČOVAT BALENÉ VÝROBKY NEJEN PRODEJNÍ CENOU, ALE I MĚRNOU CENOU.

 

Dne 1. května 2014 vznikla prodejcům dle § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinnost označovat výrobky jak prodejní cenou, tak i zároveň měrnou cenou. To znamená, označovat výrobky stejně, jak jsme již dávno zvyklí na označování měrných cen v super a hypermarketech. Touto povinností, tj. uvádět měrné ceny na výrobcích se musí řídit i prodejci v malých obchodech při pultovém prodeji s obsluhou, při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než 400 metrů čtverečních a stejně tak u výrobků nabízených v prodejních automatech. Na tyto výše uvedené prodejce se deset let vztahovala výjimka, ale ta je od 1. května 2014 již minulostí.

V současné době se tedy výše uvedená povinnost označovat výrobky i měrnou cenou vztahuje na všechny balené výrobky potravinářského charakteru, při všech formách prodeje a současně není tato povinnost vázána na velikost prodejny.

Měrnou jednotkou množství je 1 kilogram, 1litr, 1 metr, 1 metr čtvereční, 1 metr krychlový výrobku. Lze také uvést i jiné jednotky množství a to v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku (například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm).

Nadále však platí výjimka označovat výrobky prodejní a současně i měrnou cenou a to v případech: –   kdy je měrná cena shodná s cenou prodejní  –    u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící, –    u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti, –    při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze, –    u kombinace různých výrobků v jednom obalu, –    u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby, –    u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností. Podrobnější informace k této problematice jsou uvedeny v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak se správně propočte měrná cena například u tuňákového salátu, rybích prstů apod.?

V uvedeném konkrétním případě potravinářské výrobky rybí prsty a tuňákový salát představují pokaždé konkrétní druh výrobku, jehož součástí je v jednom případě pevný podíl strouhanky a ve druhém pevný podíl zeleniny. Měrné ceny slouží k tomu, aby si spotřebitel mohl srovnat výhodnost nákupu konkrétního druhu výrobku a nikoli k tomu, aby si srovnával podíly některých pevných složek, které jsou součástí nabízeného druhu výrobku. 

Pro výpočet měrné ceny u balených potravinářských výrobků obecně platí, že prodejní cenu baleného výrobku podělíte vyznačenou hmotností gramáže okurek, zeleniny, rybiček, párků apod. (bez nálevu, bez oleje apod.) a výsledné číslo vynásobíte 1000 a tak dostanete měrnou cenu výrobku za 1 kg (například u balení rybích prstů 300g v prodejní ceně balení 61,90 Kč bude vyznačena měrná cena 206,33 Kč/1 kg).

Kontroly zaměřené na dodržování zákona o cenách a s tím souvisejících povinností prodávajícího dle ust. § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí ve své dozorové kompetenci zejména Česká obchodní inspekce ale i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Plnou dozorovou kompetenci k těmto kontrolám mají i živnostenské úřady. V případě zjištění porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik (např. nepravdivý údaj o měrné ceně) sankci ukládá výhradně Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Příklad výpočtu měrné ceny například u sádla:

Měrná cena=Prodejní cena/Koeficient měrné ceny (Údaj je zaokrouhlen na haléře)

Sádlo 250 g                             Prodejní cena                                13 Kč

Prodejní jednotkové množství   Ks

Měrná jednotka                             Kg

Koeficient přepočtu                      0,13

Výpočet měrné ceny: 13/0,25=52 Kč/Kg

Podrobnější informace k této problematice jsou uvedeny v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.