Informace o povinném školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů volebních komisí