Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně, se obracíme na všechny držitele neplatných řidičských průkazů, aby požádali o jejich výměnu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách.

K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas) a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 – 20 dní.
Fotografie je nově pořizována přímo na přepážce úřadu.

 

 

Jaroslava Kučerová
referentka oddělení dopravně správních agend

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }