Informace občanům k výměně řidičských průkazů

Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně, se obracíme na všechny držitele neplatných řidičských průkazů, aby požádali o jejich výměnu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách.

K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas) a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 – 20 dní.
Fotografie je nově pořizována přímo na přepážce úřadu.

 

 

Jaroslava Kučerová
referentka oddělení dopravně správních agend