Informace pro podnikatele k novému portálu živnostenského podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 01.01.2023 uvedlo do provozu Portál živnostenského podnikání.

Portál živnostenského podnikání

Portál významnou měrou rozšiřuje stávající služby registru živnostenského podnikání pro veřejnost. Kromě služeb poskytovaných stávajícím veřejným webem registru živnostenského podnikání, které plně integruje, přináší veřejnosti následující nové služby:

Průvodce živnostenským podnikáním:

  • obsahuje všechny potřebné informace pro řešení základních životních situací stávajícího a nového podnikatele, jako jsou informace o vzniku, změnách a ukončení živnostenského podnikání, informace o průběhu a očekávaném výsledku řízení, kterým je realizováno podání podnikatele, o správních poplatcích a další.

Poskytování výpisů ze živnostenského rejstříku:

  • stávající službazískání výpisu z veřejné části registru živnostenského podnikání je rozšířena i o možnost získání výpisu obsahujícího neveřejné údaje týkající se osoby žadatele (služba je podmíněna autentizací uživatele).

Adresář živnostenských úřadů

  • obsahuje všechny potřebné údaje o všech živnostenských úřadech v České republice (tj. adresa sídla, úřední hodiny, kontaktní údaje atd.); uživatel si může vyhledat „zájmový“ živnostenský úřad podle různých kritérií, např. nejbližší živnostenský úřad dle zadané adresy, podle názvu (i částečného) úřadu, ale rovněž podle úředních hodin (dotaz, který úřad má aktuálně otevřeno), apod. Výsledky hledání, tedy kde se vybraný živnostenský úřad nachází, se uživateli  zobrazí i odkazem v mapě.

Reklamace údajů 

  • prostřednictvím této služby může podnikatel reklamovat nesprávnost údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. nesprávné nebo chybějící vazby jiných subjektů vedených v živnostenském rejstříku na svoji osobu. Služba reklamace údajů je určena pouze autentizovaným uživatelům.

Potřebuji poradit

  • umožňuje uživatelům zadávat dotazy a požadavky v souvislosti s provozem Portálu  nebo dotazy týkající se obsahu živnostenského rejstříku, problematiky živnostenského zákona, jako např. vznik a ukončení živnostenského oprávnění, přerušení provozování živnosti, jaké oprávnění podnikatel potřebuje pro výkon určité činnosti apod.

Poskytování notifikací změn zápisu v živnostenském rejstříku

  • umožňuje podnikatelům získat informace o změnách údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, které se jich týkají (např. změna adresy bydliště, změna obsahové náplně živnosti, kterou provozují, změna příjmení podnikatele atd.).

 

Obsah Portálu a jeho služby jsou navíc pro potřeby cizinců z hlediska jejich možného podnikání v České republice poskytovány také v anglické mutaci. Služby Portálu, které nejsou omezeny legislativně jednáním pouze v českém jazyce, jsou tedy uživatelům Portálu poskytovány i v anglickém jazyce.

 

Veškeré výše uvedené služby jsou veřejnosti k dispozici na Portálu živnostenského podnikání www.rzp.cz.

 

Po zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám, k němuž dojde v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023, budou mít všichni podnikatelé možnost činit podání ve věcech živnostenského podnikání výhradně elektronicky, což je další velký krok na cestě k digitalizaci veřejné správy a snižování administrativní zátěže podnikatelů.

 

Obecní živnostenský úřad