Jak postupovat v případě podezření na týrání zvířat

Máte obavu, že ve vašem okolí žijí týraná zvířata? V případě, že jste pojali podezření na zanedbání péče o zvířata ve vašem okolí nebo pozorujete nestandardní chování problematických chovatelů, tzv. hromaditelů zvířat. Nebo pokud máte pochybnosti o úrovni péče o zvířata a máte podezření ze zanedbání jiných povinností chovatele vyplývajících z veterinárních předpisů, obraťte se prosím co nejdříve na příslušnou krajskou veterinární správu, která prověří stav a okolnosti, případně s ní můžete konzultovat možná opatření.

Sekce KVS SVS pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174, Brno, 612 00, epodatelna.kvsb@svscr.cz, Telefon: +420 541 594 472, +420 547 212 451

Kontakty na jednotlivá pracoviště krajských veterinárních správ naleznete zde: https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/

 

Upozorňujeme také, že od 1. listopadu 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), která mimo jiné chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov pěti a více fen a zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata. Díky tomu vznikl veřejně přístupný seznam chovatelů, který je mimo jiné i účinným nástrojem obcí pro usnadnění křížové kontroly hrazení poplatků ze psů.