Jaké výsledky přinesla nová demografická studie?

Abychom získali přesnější podklady pro optimální nastavení potřebných investic do školství – konkrétně do navýšení kapacity základních škol, bylo zadáno vypracování demografické studie zahrnující území města Slavkov u Brna a obcí Heršpice, Hodějice, Holubice, Kobeřice, Němčany, Nížkovice, Vážany nad Litavou, Velešovice. Děti z uvedených obcí se vzdělávají na 2. stupni základních škol ve Slavkově u Brna.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/07/vyvoj-poctu-obyvatel.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/07/vyvoj-počtu-dětí-ve-škole.png https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/07/strom-zivota.png

RESUMÉ – HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

  • Za posledních 15 let narostl počet obyvatel ve spádovém území o 20 %. V současnosti zde žije 14 439 obyvatel.
  • Populace ve spádovém území je ve srovnání s ČR i krajem výrazně mladší. Na 100 dětí do 15 let zde připadá 93 seniorů starších 65 let.
  • Počet obyvatel bude dle prognózy růst i v budoucnu. Intenzivní nárůst pravděpodobně zpomalí ekonomická krize způsobená COVID 19. Přesto v příštích 15 letech očekáváme nárůst o dalších 18 % na cca 17 tis. obyvatel.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

  • Ve spádovém území působí 10 MŠ s rejstříkovou kapacitou 625 dětí.
  • Očekáváme, že počet dětí v předškolním věku bude až do roku 2025 mírně růst a poté klesat.
  • Kapacita MŠ bude zpočátku spíše nedostačující. Pokud se ovšem zrealizují plány na rozšíření MŠ v Hodějicích, Heršpicích, Holubicích a Slavkově, budou kapacity MŠ v součtu za celé spádové území dostačovat.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  • Ve spádovém území se nachází dvě plně organizované ZŠ a 7 malotřídek. Celková rejstříková kapacita činí 1 765 žáků, nicméně je potřeba počítat s reálnou kapacitou pouze cca 1 500.
  • Ve školním roce 2019/20 základní školy navštěvuje 1 367 žáků.
  • Počet dětí ve věku 6 – 14 let bude v příštích 10 letech výrazně růst. Očekáváme, že přibyde až 500 dětí. Potřebné kapacity se tak budou pohybovat okolo 1 900 žáků, tedy o 400 míst více, než jsou stávající reálné kapacity. Chybět tak bude až 20 kmenových tříd, tedy jedna středně velká škola.

Nárůst počtu obyvatel proběhl ve všech sledovaných obcích. Relativně nejvyšší nárůst počtu obyvatel v posledních 15 letech byl zaznamenán v Holubicích (+ 62 %), Heršpicích (+33 %) a Velešovicích (+28 %). V následujících letech se čeká vyšší nárůst v Hodějicích a Nížkovicích. V našem městě a Holubicích rostou počty obyvateli nadále.

Před několika lety vybudovaná přístavba Základní školy Tyršova zdaleka nestačí pokrýt rostoucí počet dětí v celé oblasti. V současné době se rozbíhají jednání o tom, kde další školu postavit, zda jednu nebo dokonce dvě a jak vyřešit financování výstavby.

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg“ name=“Marie Jedličková“ role=“místostarostka“]

 

[/lsvr_team_member]

 

kompletní demografická studie ke stažení zde