Ve Velkém rybníce ve Slavkově u Brna je od dubna cca. o metr nižší hladina. Stavbaři zde totiž začali opravovat jižní břeh, který je v havarijním stavu a hrozila tak jeho další eroze. Stavební práce začaly na začátku dubna a budou trvat do července. Přestože do té doby bude vody v rybníce méně, rybáři podél břehů můžou lovit i nadále. Zrušeny byly pouze tradiční květnové rybářské závody, které se letos uskuteční pouze v Bučovicích.

Po skončení prací bude mít rybník kompletně opravený jižní břeh v délce cca. 300 metrů. Stavební práce budou spočívat v doplnění erodovaného zemního materiálu, opevnění břehu lomovým kamenem a upravením sklonu hráze včetně osázení břehu novým trávníkem.

Práce si vyžádají investici ve výši 1,5 milionu korun. 80 procent hradí ministerstvo zemědělství, zbylých cca. 300 tisíc korun půjde z městské pokladny.

Žádáme občany, aby po dobu prací nevstupovali na staveniště.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }