Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky