Slavkovským policistům i kriminalistům napomáhá při jejich práci mimo jiné i kamerový systém.

Kamery umístěné ve Slavkově u Brna jsou velmi užitečné při objasňování trestné činnosti jak majetkového, tak násilného charakteru. V letošním roce přispěly například k objasnění několika případů sprejerství, napomohly k výraznému posunu v několika kauzách vloupání do firem či pokusu podvodného vylákání zboží.

por. Mgr. Alice Musilová

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }