Kapacita našich základních škol bude brzy nedostatečná

Pro slavkovské děti je místa dost. O budoucnosti jednáme se starosty okolních obcí.

Slavkov u Brna a okolní obce se nyní potýkají s velkým  nárůstem počtu dětí. Příčinou je nejen očekávaná populační vlna, ale i expandující nová výstavba bytů a rodinných domů v tomto regionu.

Jedním z důsledků je hrozící nedostatečná kapacita základních škol, zejména na 2. stupni vzdělávání. Do deseti let bude potřeba zajistit výuku pro dalších přibližně 250 žáků – to plyne z počtu narozených dětí, které mají trvalé bydliště ve Slavkově u Brna a jeho okolních obcích. Nárůst počtu dětí vlivem pokračující výstavby a nově přistěhovaných rodin lze jen těžce odhadnout.

Jak rostl počet obyvatel v ORP Slavkov u Brna

Počty obyvatel v roce 2019 2010 2004 rozdíl 2019-2004
Slavkov u Brna         6 694               6 220               5 936             758 113%
Heršpice             853                  688                  649             204 131%
Hodějice         1 036                  903                  843             193 123%
Holubice         1 298                  886                  834             464 156%
Kobeřice             722                  640                  550             172 131%
Němčany             785                  721                  717               68 109%
Nížkovice             696                  654                  670               26 104%
Vážany nad Litavou             725                  669                  637               88 114%
Velešovice         1 265               1 198                  951             314 133%
Obvod ZŠ Slavkov u Brna       14 074            12 579            11 787          2 287 119%
Bošovice         1 229               1 136               1 071             158 115%
Lovčičky             705                  576                  563             142 125%
Otnice         1 586               1 431               1 411             175 112%
Milešovice             682                  666                  630               52 108%
Obvod ZŠ Otnice         4 202               3 809               3 675             527 114%
Šaratice         1 046                  978                  889             157 118%
Zbýšov             680                  544                  429             251 159%
Obvod ZŠ Šaratice         1 726               1 522               1 318             408 131%
Křenovice         1 936               1 819               1 738             198 111%
Hrušky             771                  769                  740               31 104%
Obvod ZŠ Křenovice         2 707               2 588               2 478             229 109%
  • tučné pole – mezisoučet počtu obyvatel k spádové základní škole

Město Slavkov u Brna je zřizovatelem dvou základních škol. Na provoz škol dostává zřizovatel peníze ze státního rozpočtu, investice ale platí ze svého. Od roku 2001 investovalo naše město do základních škol celkem 160 mil. Kč. Musíme podotknout, že investiční výdaje z větší části pokryly dotace.

Jaké jsou možnosti našich základních škol absorbovat takové navýšení počtu dětí? Jsou velmi malé. Obě školy jsou na hranici svých možností.  Chybí kmenové i odborné učebny, zázemí pro učitele a asistenty. Limitujícím faktorem je kapacita školní jídelny, která je pro obě školy společná.  Prakticky není možno zvyšovat počet stravujících se žáků. Kritickým bodem se stal samotný výdej stravy a místo pro její konzumaci.

V našich školách je dosti místa i v budoucnosti pro všechny děti, které mají trvalý pobyt v našem městě.  Historicky do našich škol chodí i dětí z tzv. spádových obcí, i když tyto obce nemají s námi uzavřenu smlouvu. Zatím pro tyto děti bylo vždy místa dost. Nyní se situace mění. Proto začínáme se starosty „spádových obcí“ hledat schůdné řešení.

Ze zákona je každá obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Za tím účelem zřizují obce svou základní školu, nebo se postarají o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Ze současného vývoje růstu počtu obyvatel a počtu narozených dětí plyne, že v naší oblasti by bylo potřeba postavit další základní školu. Slavkov u Brna v současné době nemá vhodný pozemek, navíc nejsou pro města této velikosti k dispozici výhodné dotační podmínky.  Ty se nyní nabízí pouze obcím s počtem obyvatel do tří tisíc. Na výstavbu školy mohou dostat dotaci ve výši 90%. Tuto možnost Slavkov nemá. I tento fakt bude předmětem březnového jednání se starosty okolních obcí.

Marie Jedličková – místostarostka