Kobeřice u Brna – platný územní plán

Úplné znění ÚP Kobeřice u Brna po Změně č. 1

s nabytím účinnosti 14.6.2017

Změna č. 1 ÚP Kobeřice u Brna

Zastupitelstvo obce Kobeřice u Brna vydalo Změnu č.1 dne 29.5.2017 s nabytím účinnosti 14.6.2017

ÚP Kobeřice u Brna

Zastupitelstvo obce Kobeřice u Brna vydalo ÚP dne 28.1.2009 s nabytím účinnosti 13.2.2009
× Nenechte si ujít