Komentář starosty města ke schválenému rozpočtu

 

Jen dozněly poslední rány z děl a pušek tří armád, kterými jsme si připomněli 214. výročí bitvy u Slavkova, nastal advent. Čas, kdy by všichni lidé měli přibrzdit a nasávat ducha Vánoc a pohody. Tento čas však bude navždy zakalen a potřísněn krví obětí tragického rána v ostravské nemocnici.

Hodně věcí a událostí lze v dnešním světě předvídat, ale na terorismus a tiché střelce lék ještě nikdo nenašel! Rád bych rodinám obětí vyjádřil nejhlubší soustrast a lítost s přáním, aby tento čin byl ojedinělý a nikdy se v naší zemi neopakoval! Bolest, kterou prožívá nejen Ostrava, je obrovská a zůstane v mnoha srdcích dlouho a hluboko.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Michal-Boudný.jpg

Konec roku sebou nese rovněž klíčový materiál města – rozpočet na rok 2020. Na svém posledním zastupitelstvu města byl tento dokument schválen všemi zastupiteli a jsem rád, že může rozpočet od prvního ledna fungovat s tak silným mandátem patnácti hlasů. Velké poděkování patří paní místostarostce Marii Jedličkové a celému týmu, který jej připravil.

O podrobnostech rozpočtu se dočtete v samostatném článku od paní místostarostky. Velmi mě těší, že i přesto, že příští rok je posledním, kdy se kvůli dotažení velkého projektu na opravu zámecké zdi a kasemat musíme držet „při zemi“, rozvoj města trpět nebude. Naopak.

Příští rok naše město čekají nemalé investiční akce, které budou z velké části financované krajem, státem či soukromými subjekty. Především půjde o dopravní stavby, které se dotknou života nejen našich obyvatel. Věřím však, že přes zaťaté zuby a nervozitu z dopravních komplikací stále uvidíme smysl toho, proč je potřeba kopnout tak výrazně do asfaltu: výsledkem budou nové chodníky po celém vnitřním obvodu města (od Penny po bezinku v Bučovické ulici), nový asfalt na vymleté silnici, více bezpečných přechodů pro chodce, parkovací stání nezavazející projíždějícím autům, intenzivnější veřejné osvětlení nebo přehlednější křižovatky s odbočovacími pruhy. Pravda, tak velký projekt nebude hotový za rok a zřejmě ani za dva. Doufám, že i tak bude cíl důležitější než dočasný nekomfort. Navíc už nyní mám dobrý pocit z toho, že se nám projekt podaří zkoordinovat tak, aby etapy na sebe navazovaly a ochromily chod města co nejméně.

Jak jsem již naznačil, čekají nás také investice, které v rozpočtu města nenaleznete. Jedná se o vybudování okružní křižovatky u cukrovaru k nákupnímu centru společnosti Lidl. Tato společnost již má v rukou platné stavební povolení a nyní je jen na ní, kdy objedná bagry. Podle zpráv od vedení Lidlu by tomu tak mělo být na jaře příštího roku. Z pozice města se jen snažíme udržet komunikaci vedení ŘSD a této společnosti, aby se domluvili na harmonogramu prací. ŘSD totiž chce hned, jak to bude ze stavebního hlediska možné pokračovat s opravou silnice I/50 a vybudovat odbočovací pruh na Němčany, což by mělo trvat dva měsíce. Následně by pak měl do země kopnout Lidl.

A aby se toho nedělo v lokalitě kolem nájezdu u cukrovaru příští rok málo, tak již v prvních měsících příštího roku budou z nové základny profesionálních hasičů vyjíždět auta s modrými majáčky. Stavba budovy již jde do finále a město zde v uplynulých dnech dokončilo připojovací silnici a oplocení areálu. Profesionální hasiči tak konečně budou fungovat v podmínkách 21. století a my se zbavíme kvapného průjezdu těžkých aut v oblasti škol, školky i centra města. Věřím, že podobného scénáře se brzy dočkají i záchranáři, kteří v areálu u nové hasičky mají od města vyčleněný pozemek, na kterém můžou stavět.

Mým osobním velkým tématem, na kterém mi velmi záleží, je pokračování v rekonstrukci veřejného osvětlení, které přinese nejen úsporu, ale hlavně bezpečnost na ulicích. Již nyní se lampami nově osazuje ulice Bučovická nebo garáže na Zlaté Hoře. Mnohé problémy vyřešíme také při již zmíněné rekonstrukci průtahu. Další projekty připravujeme.

Jakkoli se při pohledu do investičního rozpočtu může zdát, že město v příštím roce nezačne řešit i další „bolavé paty“ jako je například rekonstrukce ulic Jiráskova, Malinovského, přístavba a rekonstrukce školky na Koláčkově náměstí, revitalizaci sídliště Nádražní nebo rekonstrukce SC Bonaparte, věřte, že to je součástí strategie nejen rozpočtové (jak jsem již zmínil – nejdříve musíme nechat vydechnout městkou pokladnu po náročných projektech, které sice hradila Evropská unie, ale my jsme je museli předfinancovat), ale také dotační. Těmto akcím chceme příští rok věnovat maximum v projekční fázi, abychom měli v rukách stavební povolení. Jen s ním totiž můžeme žádat o peníze z jiných zdrojů, které se budou otevírat po roce 2021.

Ať už vás informace o plánovaných akcích potěšily nebo naopak rozlítily, dovolte mi, abych vás požádal o jedinou věc: v čase Vánoc se na chvíli zastavte a buďte spolu. Jen díky vzájemnému porozumění a laskavému přístupu dokážeme společně vytvářet mnohem větší věci než je budování nových silnic a chodníků.

Porozumění a pocit štěstí v jakémkoli čase přeje Michal Boudný.