Komentář starosty města ze srpnového zpravodaje

Léto se s námi pomalu loučí a spolu s létem se s námi rozloučí i dopravní omezení, která nejen Slavkováky od konce dubna sužují. Termín otevření okružní křižovatky pod náměstím se bohužel oproti plánovanému slibovanému termínu o tři týdny opozdí. Pominu-li složité přeložky sítí, které v křižovatce vedly, nebo deštivé počasí, tím hlavním důvodem je fatální výpadek stavebního materiálu na trhu.

Vím, že argumenty jsou v tomto případě vnímány jako výmluvy, ale věřte, že tento úsek stavby je nejsložitější a denně se potýkáme s překvapeními, které nám předkové pod zemí nachystali. Jakkoli se na radnici snažíme o co nejzdárnější koordinaci a hlavně komunikaci se všemi aktéry, rád bych zdůraznil, že celá akce je zejména v režii Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Město Slavkov u Brna se finančně podílí na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Samozřejmě že máme na paměti, že naším největším úkolem je zastupovat vás – občany, podnikatele, rodiče, děti, … kteří již netrpělivě čekáte na rozjezd nejen dopravy, ale pro mnohé z vás i „normálního“ života. Věřte, že nastalo mnoho situací, kdy jsme museli stavařům i investorům tento pohled připomenout a společně s nimi hledat řešení zapeklitých situací, včetně toho jak co nejdříve otevřít strategickou kruhovou křižovatku. Bohužel ne všechny stavebně – technologické i obchodní postupy jsme z naší pozice schopni ovlivnit a urychlit. Často si proto musíme vyslechnout argument, že zatím stavba pokračuje podle plánu a do konce tohoto roku (stavební sezony) bude první etapa řádně ukončená v celé své délce. Další omezení, již však ne tak dramatická, se rozjedou na jaře (na začátku stavební sezóny) příštího roku.

Jakkoli si uvědomuji, že je tato situace pro mnohé z vás náročná, u mě ze všeho nakonec převažuje pocit radosti z pohledu na finální práce. Konečně si tak v druhé polovině září oddechneme a technika se přesune do ulice Boženy Němcové, kde bylo nutné dělat kompletní rekonstrukci vodovodního řadu. Následovat pak již letos bude pouze ulice Lidická, kde se bude pokládat nový asfalt a nebude tak nutné kopat do takové hloubky. Termín dokončení těchto dvou páteřních komunikací je listopad tohoto roku.

Další dopravní stavbou je ulice Malinovského, která bude otevřena šestého září a práce se tak přesunou pouze před polikliniku. K letošnímu podzimu (začátkem listopadu) se bude moci celá ulice otevřít. Tím, ale rekonstrukce silnic ve Slavkově nekončí. V rozpočtu města je pro letošní rok vyčleněna položka na nový povrch ulice Nádražní, kterou budeme v nejbližší době soutěžit. Rovné, hladké, bezpečné a bezhlučné ulice jsou letitým přáním všech občanů a jsem rád, že je můžeme postupně realizovat. Bez omezení to však nejde a všem trpělivým patří velké poděkování!

V našem městě je více míst, která by si nový kabát zasloužila, ale vše je závislé na finančních možnostech městské pokladny a kdo sleduje rapidní růst cen stavebních prací a materiálů, budou tyto možnosti v budoucnosti hůře dostupné. Proto tolik usilujeme o pečlivou přípravu projektů, které mají šanci získat dotace nebo, kde se můžou zapojit i další instituce, podobně jako je to u průtahu města, který oficiálně patří Jihomoravskému kraji.

Abychom se oprostili od negativ, jsem rád, že se chřipková situace výrazně zklidnila a město opět ožilo kulturou a sportem. Po překrásných akcích na zámeckém nádvoří nás čeká ještě toliko populární Veteranfest, triatlon, Běh Slavkovem nebo legendární Slavkovská pípa. Slavkovákům to již ani nepřijde, ale od přespolních návštěvníků města přichází častá pozitivní kritika se slovy ..“ u vás se pořád něco děje“. Ano děje a já jsem na to pyšný. Slavkov u Brna rozhodně nepatří mezi šedá ospalá městečka, kterých máme v republice spousty.

Dovolte mi, vážení čtenáři zpravodaje, popřát vám hezké babí léto a nastupující podzim, šťastný návrat z dovolených, pěstitelům dobrou úrodu a dětem a učitelům co nejdelší setrvání ve školách.

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Michal-Boudný.jpg“ name=“Michal Boudný“ role=“starosta města“]

 

[/lsvr_team_member]