Komunitní plán můžete připomínkovat do 21. 3.

Zveřejnili jsme návrh 5. komunitního plánu ORP Slavkov u Brna pro období 2019 do 2020. Připomínkovat jej můžete od 7. do 21. března 2019. Kontaktní osobou je Mgr. Naďa Kabelková, koordinátorka komunitního plánování tel.: 544 121 149, mail: nada.kabelkova@meuslavkov.cz. 

Návrh 5. komunitního plánu ORP Slavkov u Brna pro obodbí 2019 - 2020