Kontaktní telefony k agendám občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a registru vozidel

Informujeme, že po dobu trvání nouzového stavu a v souvislosti s uzavřením městského úřadu budou veškeré potřebné informace k agendám občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a registru vozidel poskytovány na telefonních číslech 544 121 133, 544 121 134 a 544 121 181.

Zaměstnanci těchto agend budou i nadále k dispozici na e-mailových kontaktech, které nalznete na webu města v záložce  kontakty úřadu