Kotelna na Zlaté Hoře je zmodernizovaná

V uplynulých zimních měsících proběhla na kotelně Zlatá Hora plánovaná modernizace zařízení, o jejímž výsledku Vás chceme blíže informovat. Kotelna se rekonstrukce dočkala téměř přesně po dvaceti letech fungování.

Uvedena do provozu byla v roce 1998 a realizace prací probíhala v předchozím roce 1997.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-1-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-8-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-7-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-6-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-5-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-4-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-3-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/kotelna-zlatá-hora-2-1.jpg

Na začátku prací bylo vybavení kotelny odstrojeno a ponechána jen část nezbytně nutná pro bezpečné provozování kotlů a do kotelny bylo instalováno provizorní potrubí, kterým byl připojen jeden z kotlů přímo do rozvodů sídliště. Takto byla zajišťována dodávka tepla v celém měsíci listopadu až do 7.12.2017. V tomto období vznikal v kotelně nový systém vytápění, který byl na začátku prosince paralelně připojen do sídliště a po splnění administrativních požadavků a uvedení do provozu nových hořáků na kotlích byl dne 8.12.2017 zprovozněn. Datum 7.12.2017 je také dnem, kdy jste mohli naposledy spatřit kouř stoupající ze zděného komína kotelny (stavební výška 42,5 m). Nové kotle jsou z ekonomických důvodů a díky nízkým emisím kotlů připojeny do krátkých komínů vedoucích pouze nad úroveň ploché střechy kotelny – nyní se zdá při pohledu z ulice Sušilova/Zlatá Hora jako by kouř stoupal z paty komína.

Kotelna je nově také vybavena akumulační nádrží o kapacitě 20 m3 topné vody, sloužící k vyhlazení odběrové křivky – kotle nemusí spínat pokaždé, když se v sídlišti zvýší odběr tepla, ale pouze pokud teplota v nádrži klesne pod určitou mez. Díky tomu v rozvodech tepla nedochází k výkyvům teplot a kotle se spínají s menší četností, ale na delší časový úsek. V plném rozsahu se toto opatření projeví v letním provozu, kdy dochází pouze k ohřevu teplé užitkové vody (teplota okolo 75°C) a časté spínání kotlů s velkým výkonem způsobovalo ztráty. Nyní je pro letní provoz vyhrazen nový kotel o výkon 440 kW, který společně s akumulační nádrží dokáže letní spotřebu tepla ekonomicky pokrýt.

Současně byla kotelna vybavena i novým systémem měření a regulace, který usnadňuje ovládání kotelny, pomáhá stanovit s vysokou přesností ztráty vznikající při výrobě tepla a lze jej ovládat i vzdáleně přes internetové rozhraní.

Za zmínku stojí také nové izolace potrubí v kotelně, kde i přesto, že v potrubí proudí voda o teplotě 80-90°C, teplota vzduchu v prostoru nepřevyšuje 19°C, což se také kladně podepisuje na celkové efektivitě provozu a výsledné ceně za teplo pro odběratele.

Modernizace sebou přináší i další opatření, jejichž výčet by byl dlouhý jako položkový rozpočet (výměny oken, topných jednotek, elektroinstalace, úpravny vody, čerpadel, ventilů, opravy omítek, atd.) a práce na kotelně ukončením zakázky nekončí, dále probíhá zejména úklid, obnova nátěrů, výmalby a opravy v zázemí kotelny.

Doufáme, že modernizace kotelny bude přínosem zejména po stránce ekonomické, tj. že se nám podaří díky vysoké efektivitě výroby tepla udržovat cenu pro odběratele na příznivé úrovni. I přesto, že se nám pro rok 2018 nepodařilo vysoutěžit stejně výhodné ceny plynu jako v roce 2017 (došlo k navýšení ceny plynu na 478 Kč/MWh z loňských 400 Kč/MWh), zůstává cena tepla stále stejná jako v roce 2017 díky předpokládaným úsporám v novém systému kotelny (spotřeba plynu v měsíci lednu 2018 se snížila přibližně o 10% oproti srovnatelným měsícům v předchozích letech se stejnou produkcí tepla).

[lsvr_alert_message type=“info“ closable=“no“]

Cena tepla v cenové lokalitě Zlatá Hora je pro rok 2018 stanovena stejně jako v minulém roce na 663,19 Kč/GJ včetně 15% DPH u SBD Žuráň je nutné k ceně přičíst platby za elektrickou energii spotřebovanou předávací stanicí.

[/lsvr_alert_message]

 

Stejně jako v loňském roce bychom Vás chtěli upozornit na zřízení e-mailové adresy teplo@slavkov.cz, na kterou můžete zasílat své požadavky k dodávce tepla a teplé vody, zejména budeme rádi za postřehy týkající se startu kotelny pro vytápění na podzim a jejího odstavení na jaře, ale samozřejmě jakýchkoliv poznatků upozorňujících na možné závady. Ve Vaší zprávě by mělo být uvedeno, ve kterém z vytápěných bytových domů bydlíte a Vaše připomínky k vytápění. Zaslané požadavky nám pomohou snáz se orientovat při spouštění a vypínání kotelny pro vytápění.

Závěrem bychom chtěli uvést, že při větším objemu vytápěných budov se vždy najde někdo, komu např. v přechodných měsících (květen, červen, září, říjen) daná tepelná pohoda nebude zcela vyhovovat, nicméně například u kotelny Zlatá Hora kvůli dvěma požadavkům nelze topení vypnout nebo naopak zapnout. Snahou města jako provozovatele a dodavatele tepla však je, aby provoz kotelny pokrýval v co největší míře Vaše požadavky a „topení sloužilo odběratelům“, ne naopak. Současně také děkujeme pracovníkům firmy ERDING, a.s., za odvedenou práci, organizační složce TSMS za uvolnění sousedních prostor pro zařízení staveniště a akumulační nádobu, odběratelům tepla za trpělivost v době, kdy jsme řešili nedostatky v zásobování teplou vodou a zejména zastupitelům a radním města za umožnění realizace záměru modernizace kotelny Zlatá Hora.

 

Za obsluhu zařízení Vojtěch Lstibůrek, technik tepelného hospodářství