Kotelna na Zlaté Hoře prochází modernizací

Plynová kotelna zásobující družstevní a městské byty na sídlišti Zlatá Hora teplem a teplou vodou od roku 1997 v současnosti prochází zásadní modernizací. Strojní vybavení kotelny po dvaceti letech provozu již vykazovalo známky opotřebení a vzrůstající četnost oprav zařízení.

Modernizace zdroje má za cíl dosáhnout vyšší efektivity výroby tepla ze zemního plynu a vychází vstříc aktuální legislativě nařizující snižování emisí, zejména oxidů dusíku.

Kotelna se tak po letech dočká jednoho nového kotle dimenzovaného pouze na hospodárný provoz kotelny pro ohřev teplé vody v letních měsících, instalace nízkoemisních hořáků kotlů, řídícího systému kotelny, automatické úpravny vody, doplňovacího zařízení, nových spalinových cest, vzduchotechniky, ale i stavebních prvků jako například nových oken v části kotelny a dalších prvků. Novinkou pro naše zařízení bude instalace dvaceti kubíkové akumulační nádrže, sloužící k optimalizaci provozu kotlů a k ukládání tepla pro ohřev i mimo časy provozu kotlů.

Přestože součástí modernizace kotelny není instalace kogenerační jednotky, jejíž pořízení bylo v minulosti předmětem opakovaných jednání rady a zastupitelstva města, projektové řešení s jejím budoucím využitím počítá a bude možné ji do systému zahrnout bez zásadních úprav nového zařízení.

„V současné době totiž ekonomická návratnost není zcela jednoznačná a nemusela by nutně znamenat, že se několikamilionová investice vrátí,“ vysvětlil vedoucí Odboru správy majetku, investic a rozvoje Ing. Petr Lokaj.

 

Práce na modernizaci kotelny potrvají podle předpokladu do poloviny prosince 2017 a je cílem dodavatelské firmy i Města jako provozovatele zařízení, aby se odběratelů dotkly co nejméně. Práce na zařízení budou probíhat za provozu a počítá se v průběhu realizace s dvěma technickými odstávkami v maximální možné délce jeden pracovní den, při kterých bude zařízení nejdříve přepojeno na náhradní zdroj tepla a následně zpět na modernizované zdroje. Vysoutěžená cena díla je 4.960.731,4 Kč včetně DPH a pro Město stavbu dodává brněnská společnost ERDING, a.s.

 

Vojtěch Lstibůrek