Kraj vyzývá zdravotníky k vyplnění dotazníku, který zlepší distribuci ochranných pomůcek

Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje aktualizoval seznam soukromých zdravotnických zařízení v JMK pro potřeby distribuce ochranných prostředků. Za spolupráci děkujeme Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), České lékařské komoře a České lékárnické komoře. Pro průběžnou aktualizaci dat žádáme jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb v JMK o vyplnění interaktivního dotazníku pro potřeby kraje a další distribuci OOP.

PRO ZDRAVOTNÍKY – INFORMACE O POSTUPU OHLEDNĚ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
Dotazník ZDE.

Děkujeme za poskytnuté informace, za trpělivost. S případnými dotazy se prosím obracejte na e-mailovou adresu koronavirus@jmk.cz nebo na číslo 800 129 921 každý den včetně víkendů od 7:00 do 19:00.

Informace k distribuci OOP

Předávání osobních ochranných prostředků (OOP) jednotlivým ambulantním poskytovatelům zdravotních služeb bude realizováno cestou obcí s rozšířenou působností. V sobotu 21. března 2020 byla zahájena distribuce osobních ochranných pomůcek všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost, stomatologům, ambulantním specialistům a lékárnám.

Tyto zdravotnické odbornosti budou kontaktování pracovníky městských úřadů obcí s rozšířenou působností a vyzváni k vyzvednutí osobních ochranných pomůcek.

POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ A TYPOVÉ PROFESE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ RESPIRÁTORŮ A ROUŠEK

Přinášíme informace o rozdílech funkčnosti a užití ochranných prostředků ve vztahu k jednotlivým profesím (zdroj: WHO, Ministerstvo zdravotnictví, 3M science multimedia): https://koronavirus.mzcr.cz/informace-who-typove-profeseCOVID respiratory 3M science multimedia (přiložen text COVID respirátory 3M_překlad).

 

INFORMACE O AKTUÁLNÍM VÝSKYTU COVID-19 V JMK