Krajský úřad Jihomoravského kraje – Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva