Křenovice – platný územní plán

Úplné znění ÚP Křenovice po Změně č. 2

s nabytím účinnosti 20.4.2023

Změna č. 2 ÚP Křenovice

Zastupitelstvo obce Křenovice vydalo Změnu č.2 dne 3.4.2023 s nabytím účinnosti 20.4.2023

Změna č. 1 ÚP Křenovice

Zastupitelstvo obce Křenovice vydalo Změnu č.1 dne 8.12.2011 s nabytím účinnosti 24.12.2011

ÚP Křenovice                                                                        

Zastupitelstvo obce Křenovice vydalo ÚP dne 23.4.2009 s nabytím účinnosti 11.5.2009