Nové veřejné osvětlení, úprava nájezdu do ulice Čelakovského, stavba míst pro přecházení a také omezení parkování v křižovatce. To jsou základní změny, ke kterým dojde po úpravě křižovatky ulic Tyršova, Čelakovského. Toto místo je totiž dlouhodobě nepřehledné a zejména pro chodce nebezpečné.

„Jednali jsme zde s policií o možnost zřízení nového přechodu pro chodce, ale bohužel úprava křižovatky v této podobě je maximum, kam nás dopravní normy pustí,“ informoval vedoucí Odboru investic Petr Lokaj.

Stavba řeší úpravu křižovatky a navazujících úseků komunikací v potřebných minimálních délkách, zřízeny budou dvě místa pro přecházení – jedno v ulici Tyršova, jedno v ulici Čelakovského. Pro jejich umístění budou upraveny směrově i výškově navazující úseky chodníků. Pro bezpečný výjezd automobilů bude změněn tvar křižovatky a omezeno parkování v těsném sousedství křižovatky.

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }