Křižovatka ze Svojsíkova parku do Čelakovského bude bezpečnější

Nové veřejné osvětlení, úprava nájezdu do ulice Čelakovského, stavba míst pro přecházení a také omezení parkování v křižovatce. To jsou základní změny, ke kterým dojde po úpravě křižovatky ulic Tyršova, Čelakovského. Toto místo je totiž dlouhodobě nepřehledné a zejména pro chodce nebezpečné.

„Jednali jsme zde s policií o možnost zřízení nového přechodu pro chodce, ale bohužel úprava křižovatky v této podobě je maximum, kam nás dopravní normy pustí,“ informoval vedoucí Odboru investic Petr Lokaj.

Stavba řeší úpravu křižovatky a navazujících úseků komunikací v potřebných minimálních délkách, zřízeny budou dvě místa pro přecházení – jedno v ulici Tyršova, jedno v ulici Čelakovského. Pro jejich umístění budou upraveny směrově i výškově navazující úseky chodníků. Pro bezpečný výjezd automobilů bude změněn tvar křižovatky a omezeno parkování v těsném sousedství křižovatky.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1656405865509.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1656405865427.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1656405865706.jpg