Kurz českého jazyka pro občany z Ukrajiny

V rámci sociální integrace probíhal od května do srpna tohoto roku ve městě Slavkov u Brna kurz českého jazyka pro občany z Ukrajiny. Kurz byl rozdělen do tří běhů a zapojilo se do něj cca 40 občanů z Ukrajiny.

Maminkám, jež se také účastnily, bylo zajištěno hlídání dětí ve věku od 3 do 10 let. Kurz češtiny a hlídání dětí bylo financováno z humanitární pomoci občanů ze Slavkova u Brna a okolí a za pomoci finanční spoluúčasti Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín. Prostory pro konání kurzu poskytlo město Slavkov u Brna. Tímto děkujeme za poskytnuté finanční dary panu Romanovi Bendovi, manželům Kovalovým a také všem lidem, kteří přispěli do sbírky (tomboly) na Plese, jak chceš. Ve sbírce jsou ještě prostředky na další pokračování kurzu v podobném duchu jako tomu bylo na jaře a v létě.

Motivací kurzu pro účastníky bylo lepší uplatnění na trhu práce, případně nabídka vyšší pracovní pozice v současném zaměstnání.

„Znalost jazyka je primárním nástrojem integrace, jedná se o ochranu před izolací a sociálním vyloučením, s cílem umožnit lidem navazovat vztahy s potenciálem dalšího vzdělávání. Výukou jazyka jsme chtěli podpořit všechny, kteří čelili nepřízni osudu spojeným s válečným konfliktem na  Ukrajině. Dle slov paní lektorky probíhal kurz v příjemné atmosféře a většina účastníků by se ráda vzdělávala dál,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Margita Sommerová.

V současné době v regionu Slavkov u Brna aktivně komunikuje s úřady cca 50 ukrajinských uprchlíků. Většina z nich je již integrovaná – mají vlastní zaměstnání a využívají dočasného ubytování, mnozí již bydlí v pronájmech. Do základní školy Komenského nastoupí od září pravděpodobně 30 dětí, které se již postupně učí česky a některé z nich i hovoří i obstojně anglicky. Desítky uprchlíků jsou již zpět na Ukrajině – v místech, kde již nezuří válka.