Městský úřad Slavkov u Brna jako příslušný registrační úřad určí losem čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Slavkov u Brna a pro volby do zastupitelstev obcí, které podávaly kandidátní listiny tomuto registračnímu úřadu.

Losování čísel je veřejně přístupné a uskuteční se ve čtvrtek 11. srpna 2022 od 8 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu, Palackého nám 65, 1. patro.

Mgr. Bohuslav Fiala v. r.
tajemník městského úřadu

 

Vyvěšeno dne: 10. 08. 2022

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }