Lovčičky – platný územní plán

Změna č. 2 ÚP Lovčičky

Zastupitelstvo obce Lovčičky vydalo Změnu č.2 dne 6.10.2011 s nabytím účinnosti 21. 10. 2011

Změna č. 1 ÚP Lovčičky

Zastupitelstvo obce Lovčičky vydalo Změnu č.1 dne 20.5.2010 s nabytím účinnosti 5. 6. 2010

ÚP Lovčičky                                                                            

Zastupitelstvo obce Lovčičky vydalo ÚP dne 18.12.2008 s nabytím účinnosti 6. 1. 2009