Marie Jedličková: Jak vzniká nápad na novou školu?

Rozhovor s místostarostkou Marií Jedličkovou o rozhodnutí města postavit novou svazkovou školu.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg

 

Máme před sebou vizualizaci nové školy. Než se však architekti pustili do její tvorby, museli znát představu zadavatele o tom, jak si tuto veřejnou budovu představuje. Jak vůbec vznikalo zadání pro architektonickou soutěž?

Tvorba soutěžního zadání probíhala poměrně delší dobu. Tímto úkolem nás provázel městský architekt. Na jeho doporučení jsme se seznámili se zadáními pro výstavbu podobných základních škol. Zadání pro naši školu se konzultovalo s řediteli základních škol ve Slavkově u Brna a také s řediteli škol, kteří jsou členy zastupitelstva města.

Kde jste se byli inspirovat a jaká doporučení jste si odnesli?

Společně se starosty obcí DSO jsme navštívili nově postavenou základní školu v Psárech‚ je to kousek od Prahy. Školou nás provázel její ředitel, který působil dva roky před otevřením školy jako zástupce zřizovatele „manažer stavby“ – byl v úzkém kontaktu se všemi dodavateli stavby a měl za úkol koordinovat všechny potřebné práce, vybavení školy a připravoval i personální zajištění budoucího provozu školy. Taktéž bylo zajímavé doporučení, že obec angažovala technický dozor na každodenní dohled nad stavbou.

Já osobně jsem ještě navštívila základní školu Králově Dvoře, kde jsem prošla další zajímavou stavbou – velká přístavba zdejší základní školy, nabitá novými technologiemi. Přístavba je prostorově velmi účelně řešená. Další návštěvou byla nově otevřená přístavba základní školy v Židlochovicích – opak té předchozí – prostorově velkorysá, velmi zdařilá a inspirující. A nelze zapomenou na přístavbu ZŠ v Líbeznicích, která dostala mnoho ocenění.

Kdy vznikla myšlenka stavby svazkové školy?

V roce 2019 začala prosakovat informace o chystaných dotacích na navýšení kapacit základního školství. Zejména o výrazné podpoře výstavby svazkových škol. Rozhodli jsme se toho využít. Jenže program byl zamýšlen jen pro školy okolo Prahy – tzv. „Pražský prstenec“. To nám bylo na podzim roku 2020 ze strany MŠMT potvrzeno. Požádali jsme tedy o spolupráci radního JMK pro školství pana Mgr. Jiřího Nantla. Pozval k nám do Slavkova náměstkyni ministra školství, dále vedoucí investičního odboru a také starosty měst okolí Brna. V červnu 2021 proběhlo na našem zámku konstruktivní jednání, podpora výstavby svazkových škol okolo Brna byla veřejně přislíbena. Nyní máme možnost se do tohoto dotačního programu registrovat. Kromě nás se touto cestou vydává Tišnovsko.

Co vás přesvědčilo o tom, že je potřeba stavět celou novou školu?

Počátkem roku 2020 jsme kontaktovali starosty okolních obcí a vyžádali si od nich údaje o rozvoji a nechali zpracovat demografickou studii. Chtěli jsme zjistit, jaké nárůsty žáků na základních školách nás čekají. Studie prokázala nutnost výstavby další školy.

Na podzim roku 2020 probíhala jednání na půdě zastupitelstva našeho města a jednotlivých obcích o možnosti založení dobrovolného svazku obcí za účelem navýšení kapacit základního školství. Koncem roku bylo již založení DSO Dr. Václava Kounice schváleno. Holubice a Velešovice této možnosti nevyužívají a vydávají se vlastní cestou. Z tohoto důvodu byla v roce 2021 demografická studie aktualizována.

Bude skutečně nová škola plně využita?

Ano, bude. Nová škola má mít 18 kmenových tříd a cílovou kapacitu 540 žáků. Protože průměrný počet dětí ve třídách je 25, klesne reálná kapacita školy na přibližně 450 dětí.

Demografická analýza prokázala fakt, že pokud se v našem městě a v okolních obcích dostaví vše, co bylo do roku 2021 povoleno, a nebude se stavět nic jiného, budou chybět místa na základních školách pro 300 dětí.  Další stavby již vznikají a budou nadále vznikat i rámci současné zástavby – na prolukách, nezastavěných plochách, přístavby, nástavby – územní plán to umožnuje. To také navýší počty dětí. Když k tomu zvážíme situaci na našich dvou školách, které jsou značně přetížené – je potřeba, aby v nich bylo méně dětí, na každé ze škol minimálně o 60 žáků. Celkem se jedná asi 120 žáků, které by měla pojmout nová škola. V případě výstavby v rozvojových lokalitách – tato škola již stačit nebude.