Medaile Za zásluhy za rok 2019

Medaile „Za zásluhy“, každoročně udělované Zájmovým sdružením právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz, byly za rok 2019 předány 30. listopadu 2019 v 17.30 hodin na zámku ve Slavkově.

Obdrželi je:

1. Radek Balcárek, ředitel projektu Koniggratz 1866, člen Gardy města Hradec Králové a Regimentu Garde zu Fuss.

2. Pavel Urban, spoluautor projektu Koniggratz 1866, člen Gardy města Hradec Králové a Regimentu Garde zu Fuss.

3. Vladimír Švec, člen Gardy města Hradec Králové a Regimentu Garde zu Fuss.

4. George Henry, voják Staré gardy, flétnista a tambor a major granátníků Staré Gardy. Pamatujeme ho, jak dlouhá léta doprovázel legendárního Norberta Brassina. Předseda spolku ze Soignies. V současné době už pro vyšší věk a špatné zdraví na výročí do Slavkova nejezdí.

5. Karel Čaloud, zakládající a dlouholetý člen Baterie Austerlitz, člen Československé napoleonské společnosti.

6. Pavel Vodák, Císařská městská garda Zlaté Hory – K. u. K. Infanterie Regiment Leopold Maria von Daun No: 59, zakladatel gardy.

7. Vladimír Vízner, Císařská městská garda Zlaté Hory – K. u. K. Infanterie Regiment Leopold Maria von Daun No: 59, zakladatel gardy.

8. JUDr. Ladislav Mucha, Znojemští myslivci, člen Československé napoleonské společnosti, Brněnského městského střeleckého sboru, historik a moderátor akcí k výročí bitev koaličních válek.

9. Frantiěšek Šmákal, Znojemští myslivci, znalec historie bitvy u Znojma i policie a četnictva, sběratel.

10. Jiří Lelek, ruský 6. myslivecký pluk Bagration Vyškov, velitel, znalec historie bitvy.

11. Ladislav Janeček, ruský 6. myslivecký pluk Bagration Vyškov, zástupce velitele.

12. Plk. PhDr. Oldřich Rampula, vojenský historik, dlouholetý předseda Československé napoleonské společnosti.

Medaile byly předány v historickém sále slavkovského zámku v rámci programu 214. výročí bitvy u Slavkova. Dvanácti mužům, kteří se významně zasloužili o udržování tradic a propagaci Slavkovského bojiště, je předali:

František Kopecký, předseda Zájmového sdružení, členové předsednictva Michal Boudný-starosta města Slavkov u Brna, Ing. Jan Vovesný-starosta obce Prace a Ing. Jiří Podolský.

Spolu s nimi se předávání zúčastnili senátor Ivo Bárek a náčelník štábu Vojenské akademie ve Vyškově plk. gšt. Jaroslav Medek.

K vysoké úrovni slavnosti přispělo nejen krásné prostředí Historického sálu, ale i vystoupení bubeníků pod vedením Michaela Richtera.

Jménem předsednictva Zájmového sdružení děkuji za tradičně dobrou spolupráci vedení města a hlavně ředitelce zámku Evě Oubělické.

František Kopecký, předseda Zájmového sdružení