Složení rady města

Aktuální složení rady města pro volební období 2022-2026:

Bc. Michal Boudný, starosta PRO Slavkov u Brna
Ing. Marie Jedličková, místostarostka KDU-ČSL
Mgr. Jana Bangová, radní PRO Slavkov u Brna
Mgr. Petr Jeřábek, radní STAN
Bc. Veronika Slámová, radní STAN

Usnesení rady města

Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na sekretariátu Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám 260.

Termíny a program schůzí rady města do konce roku 2022

Terminy a program RM na I. pololeti roku 2023

Koaliční smlouva

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }