Složení rady města

Aktuální složení rady města pro volební období 2018-2022:

Bc. Michal Boudný, starosta ČSSD
Ing. Marie Jedličková, místostarostka KDU-ČSL
Mgr. Petr Kostík, radní ČSSD
Ing. Hynek Charvat, radní KDU-ČSL
Bc. Libor Eliáš, radní TOP 09

Usnesení rady města

Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na sekretariátu Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám 260.

Termíny a program schůzí rady města na 2. pololetí roku 2022

Termíny a program RM na II. pololeti roku 2022 (do konce VO)

Koaliční smlouva

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }