Mateřská škola Zvídálek

Mateřská škola Karolínka

Základní škola Malinovského

Dům dětí a mládeže

ZUŠ F. France

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }