Město plánuje rekordní investice o objemu 450 mil. korun. Jaká je strategie financování klíčových projektů?

Město má za sebou úspěšné hospodaření v loňském roce, kdy dosáhlo přebytku ve výši 54 milionů korun. Tento přebytek byl ovlivněn vyššími daňovými i nedaňovými příjmy. Zároveň zůstalo 20 milionů korun nevyčerpaných na opravy a investice, které se přesunuly do letošního roku. Celkový rozpočtový přebytek z roku 2023 již posílil letošní rozpočet.

V následujících dvou letech (2024–2026) se město chystá na velké investiční akce, jejichž celkové náklady dosáhnou 450 milionů korun. Finanční prostředky města samotného však na realizaci těchto projektů nestačí, a proto se spoléhá na dotace. Město plánuje získat až 280 milionů korun z různých zdrojů. Financování probíhá následovně:

 • Předfinancování:Město nejprve předfinancuje všechny výdaje spojené s projekty.
 • Žádost o proplacení dotace:Po dokončení jednotlivých etap projektů město podá žádost o proplacení dotace.
 • Kontrola a proplacení:Poskytovatel dotace provede kontrolu a následně proplatí dotaci.
 • Časový posun:Město obdrží dotační prostředky obvykle o rok později, než byly výdaje zaplaceny.

Momentálně se realizují následující investice:

 • Mateřská škola Zvídálek: Rekonstrukce budovy na Koláčkově náměstí a přístavba nového pavilonu.
 • Základní škola Komenského: Rekonstrukce školní kuchyně a modernizace učeben.

Dále jsou připravovány další projekty:

 • Základní škola Tyršova: Výstavba školní jídelny.
 • Sídliště Nádražní: Celková revitalizace.
 • Poldr u Zlaté Hory: Nová výstavba.
 • Zámek: Nová napoleonská expozice, oprava bazénů, rekonstrukce zámeckého skleníku a oprava severovýchodní zdi okolo zámeckého parku.
 • Dětská skupina: Rekonstrukce budovy na Koláčkově náměstí.
 • Stadion:  Přeměna škvárového hřiště na hřiště s umělým povrchem, osvětlením a parkovacího stání.
 • Kompostárna – vybudování kompostárny včetně nákupu váhy v lokalitě za bývalým zemědělským družstvem Agroklas

Město se tak snaží zajistit potřebných 450 milionů korun na tyto významné investice. Již bylo uvolněno 140 milionů korun z rozpočtu a fondů, dalších 30 milionů korun je nyní k dispozici. Zbývajících 280 milionů korun se plánuje získat z průběžně přijímaných dotací.  Předpokládáme, že v období, kdy přechodně vznikne nedostatek finančních prostředků, tento stav překleneme revolvingovým úvěrem ve výši 100 milionů korun.

 

Marie Jedličková – místostarostka