Město pracuje na projektu přístavby a rekonstrukce Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí

Investiční záměr města zvýšit kapacitu mateřských škol dostává reálnou podobu. Koncem minulého roku byla zpracována studie na rozšíření dosavadních prostor mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí. Samotné umístění školy v blízkosti zámeckého parku, místa procházek, zdravého a bezpečného prostředí pro děti, je lety ověřené. Kapacita mateřské školy se zvýší z 36 dětí na 100 dětí.

Navrhované řešení spočívá ve výstavbě nové budovy ve vnitrobloku a zásadní rekonstrukci stávající školky. V zahradě vyroste solitérní objekt, který bude s uliční budovou propojen spojovacím krčkem. Návrh z ateliéru renomovaného architekta Marka Štěpána připomíná zahradní altán složený z kostek.

V nové budově budou dvě třídy, každá pro 25 dětí, v suterénu je umístěna kuchyně. Další dvě třídy naleznou své místo ve stávající, ale zásadně zrekonstruované budově. Samotný vstup do areálu školky je situován ve vnitrobloku. Přístup je možný z Koláčkova náměstí i ulice Kollárovy, poblíž restaurace Na Hradbách.

Počítá se také s rekonstrukcí zámeckého skleníku, opravou vstupu do parku a rekonstrukcí Kounicovy hrobky. Prostor mezi mateřskou školou a zdí zámeckého parku se stane velmi atraktivním místem nejen pro předškoláčky a jejich rodiče, bude přístupný i pro širokou veřejnost.

V letošním roce jsou v rozpočtu města vyčleněny finance na pořízení projektu, následovat bude vyřízení stavebního povolení. V dalším roce nás čeká žádost o dotaci a poté samotná výstavba.

Marie Jedličková