Investiční záměr města zvýšit kapacitu mateřských škol dostává reálnou podobu. Koncem minulého roku byla zpracována studie na rozšíření dosavadních prostor mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí. Samotné umístění školy v blízkosti zámeckého parku, místa procházek, zdravého a bezpečného prostředí pro děti, je lety ověřené. Kapacita mateřské školy se zvýší z 36 dětí na 100 dětí.

Navrhované řešení spočívá ve výstavbě nové budovy ve vnitrobloku a zásadní rekonstrukci stávající školky. V zahradě vyroste solitérní objekt, který bude s uliční budovou propojen spojovacím krčkem. Návrh z ateliéru renomovaného architekta Marka Štěpána připomíná zahradní altán složený z kostek.

V nové budově budou dvě třídy, každá pro 25 dětí, v suterénu je umístěna kuchyně. Další dvě třídy naleznou své místo ve stávající, ale zásadně zrekonstruované budově. Samotný vstup do areálu školky je situován ve vnitrobloku. Přístup je možný z Koláčkova náměstí i ulice Kollárovy, poblíž restaurace Na Hradbách.

Počítá se také s rekonstrukcí zámeckého skleníku, opravou vstupu do parku a rekonstrukcí Kounicovy hrobky. Prostor mezi mateřskou školou a zdí zámeckého parku se stane velmi atraktivním místem nejen pro předškoláčky a jejich rodiče, bude přístupný i pro širokou veřejnost.

V letošním roce jsou v rozpočtu města vyčleněny finance na pořízení projektu, následovat bude vyřízení stavebního povolení. V dalším roce nás čeká žádost o dotaci a poté samotná výstavba.

Marie Jedličková

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }